Nước Mưa và Hệ Thống Thoát Nước Tự Nhiên (NDS)

Nước mưa là gì và tại sao đó lại là vấn đề?​

Nước mưa là lượng nước đổ xuống khi trời mưa bão hoặc tuyết tan. Ở những khu vực phát triển như Seattle, chúng ta có nhiều bề mặt cứng như đường bộ và mái nhà không cho phép nước ngấm vào lòng đất. Tình trạng ngập lụt xảy ra khi có quá nhiều nước chảy trên các bề mặt cứng.

Dòng chảy từ các cơn mưa phùn hoặc mưa rào cũng cuốn theo phân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng và các chất ô nhiễm khác từ mặt đất. Chúng theo dòng chảy đến cống thoát nước gần nhất và các tuyến đường thủy địa phương, làm ô nhiễm chất lượng nước, gây hại cho cá và các động vật hoang dã khác.

Thành phố Seattle đang nỗ lực để giảm lượng nước mưa bị ô nhiễm chảy vào Lạch Longfellow, Sông Duwamish và Puget Sound.

Nước mưa là gì và tại sao đó lại là vấn đề?​

Nước mưa là lượng nước đổ xuống khi trời mưa bão hoặc tuyết tan. Ở những khu vực phát triển như Seattle, chúng ta có nhiều bề mặt cứng như đường bộ và mái nhà không cho phép nước ngấm vào lòng đất. Tình trạng ngập lụt xảy ra khi có quá nhiều nước chảy trên các bề mặt cứng.

Dòng chảy từ các cơn mưa phùn hoặc mưa rào cũng cuốn theo phân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng và các chất ô nhiễm khác từ mặt đất. Chúng theo dòng chảy đến cống thoát nước gần nhất và các tuyến đường thủy địa phương, làm ô nhiễm chất lượng nước, gây hại cho cá và các động vật hoang dã khác.

Thành phố Seattle đang nỗ lực để giảm lượng nước mưa bị ô nhiễm chảy vào Lạch Longfellow, Sông Duwamish và Puget Sound.

Nước mưa là gì và tại sao đó lại là vấn đề?​

Nước mưa là lượng nước đổ xuống khi trời mưa bão hoặc tuyết tan. Ở những khu vực phát triển như Seattle, chúng ta có nhiều bề mặt cứng như đường bộ và mái nhà không cho phép nước ngấm vào lòng đất. Tình trạng ngập lụt xảy ra khi có quá nhiều nước chảy trên các bề mặt cứng.

Dòng chảy từ các cơn mưa phùn hoặc mưa rào cũng cuốn theo phân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng và các chất ô nhiễm khác từ mặt đất. Chúng theo dòng chảy đến cống thoát nước gần nhất và các tuyến đường thủy địa phương, làm ô nhiễm chất lượng nước, gây hại cho cá và các động vật hoang dã khác.

Thành phố Seattle đang nỗ lực để giảm lượng nước mưa bị ô nhiễm chảy vào Lạch Longfellow, Sông Duwamish và Puget Sound.

Reduce My Energy Use

Install energy conserving appliances and fixture, such as on-demand tankless water heaters, Energy Star appliances, and LED lightbulbs.

 

Go electric! Transition to electric furnaces, water heaters, dryers, and stoves.

 

Install solar panels at my home.

 

Get an energy audit to find ways to increase energy efficiency at home or at work.

Time yourself in the shower and see if you can beat 5 minutes

Reduce My Waste

Reduce the amount of food my household wastes.

Compost organic waste in my backyard or purchase compost pick-up.

Fix things that are broken instead of buying new.

Choose low-package items and skip plastic bags at the store.

Set your reusable water bottle or mug next to your bag or keys each night so you don’t forget them.

Eat meat-free meals once a week.

Embrace Non-Car Travel

Increase the number of trips I make by transit, carpooling, walking, or biking.

Try an electric bike for my commute.

Use alternatives to air travel when possible.

Think ahead. Bundle a number of small errands into one trip to save time and fuel.​

Support your city in development that creates vibrant, high density, and mixed-use areas to reduce congestion and the need for driving.

Help Our Community

Shop locally and support local businesses.

Participate in a community education event related to climate change and sustainability.

Host a tree planting event in your neighborhood.

Start a tool lending library in your community.

Organize a “walking school-bus” to walk a group of kids to school.

 

Talk with your friends and family about the everyday choices you make.

Hệ Thống Thoát Nước Tự Nhiên (NDS)

Hệ Thống Thoát Nước Tự Nhiên (Natural Drainage System, NDS)  giữ lại và làm sạch nước mưa bị ô nhiễm từ đường phố và vỉa hè, loại bỏ các chất gây ô nhiễm trước khi chúng xâm nhập vào Lạch Longfellow. NDS mang lại nhiều lợi ích cho các khu dân cư và hệ sinh thái địa phương, bao gồm:

  • Giúp các khu dân cư xanh hơn, đẹp hơn

  • Giảm nguy cơ ngập lụt

  • Tạo sinh cảnh dọc đường phố

  • Hệ sinh thái vùng lạch trong lành hơn

  • Mô hình giao thông bình ổn hơn

  • Bổ sung cây xanh trên đường phố

  • Hạng mục cải thiện cho người đi bộ

 

Trong số các hạng mục tại dự án NDS có đất xốp và những loại cây có rễ ăn sâu giúp làm sạch và thải lọc độc tố trong nguồn nước. Cách bố trí cây trồng điển hình của dự án NDS thay đổi như thế nào theo thời gian:  

Liên Lạc với Chúng Tôi

Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin đến quý vị. Nếu quý vị muốn biết thông tin về dự án hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng sử dụng một trong những nguồn thông tin sau:

​​

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com