Nước Mưa và Hệ Thống Thoát Nước Tự Nhiên (NDS)

Hệ Thống Thoát Nước Tự Nhiên (NDS)

Hệ Thống Thoát Nước Tự Nhiên (Natural Drainage System, NDS)  giữ lại và làm sạch nước mưa bị ô nhiễm từ đường phố và vỉa hè, loại bỏ các chất gây ô nhiễm trước khi chúng xâm nhập vào Lạch Longfellow. NDS mang lại nhiều lợi ích cho các khu dân cư và hệ sinh thái địa phương, bao gồm:

  • Giúp các khu dân cư xanh hơn, đẹp hơn

  • Giảm nguy cơ ngập lụt

  • Tạo sinh cảnh dọc đường phố

  • Hệ sinh thái vùng lạch trong lành hơn

  • Mô hình giao thông bình ổn hơn

  • Bổ sung cây xanh trên đường phố

  • Hạng mục cải thiện cho người đi bộ

 

Trong số các hạng mục tại dự án NDS có đất xốp và những loại cây có rễ ăn sâu giúp làm sạch và thải lọc độc tố trong nguồn nước. Cách bố trí cây trồng điển hình của dự án NDS thay đổi như thế nào theo thời gian:  

WHAT ABOUT CONSUMPTION-BASED EMISSIONS?

This iteration of Thurston’s greenhouse gas inventory only tracks emissions from activities that occur within Thurston County.

A consumption-based inventory is based on the emissions generated by the production, shipping, use, and disposal of products and services consumed in the Thurston area, regardless of where the GHG emissions were released.

Although the inventory did not measure consumption-based emissions, the project partners recognize the large role consumption-based emissions have in our region’s carbon footprint and may be incorporated into future plan updates.

Agriculture and forests. Farmland and forests can contribute to climate change in a variety of ways, deforestation, excessive fertilizer use, manure, and livestock all produce a variety of greenhouse gases; while planting trees, amending soils, and creating natural drainage systems can remove carbon from the atmosphere and store it in plant matter and soils.

Other sources. In addition to the above sources, emissions can be produced from a variety of activities and behaviors, including refrigerant leakage from air conditioning, lighting our roads, and clearing land for development.

Hệ Thống Thoát Nước Tự Nhiên (NDS)

Currently, the majority of our region’s measured contribution to climate change comes from powering, heating, and cooling our buildings and driving vehicles. The built environment and transportation account for 89% of Thurston County’s total emissions.

 

Emissions related to solid waste disposal, wastewater treatment, agriculture and land use, and refrigerant leakage also contribute to the county’s total emissions (see pie chart to the right).

The carbon footprint for the Thurston County area in 2018 was 3,207,846 metric tons of carbon dioxide equivalent (MTCO2e)—that amount is equivalent to the emissions from nearly 700,000 passenger vehicles in a year. Overall emissions have been increasing over time— 7% since 2015 (see trends below).

On a per-capita basis, each person emitted an average of 11.4 MTCO2e in 2018. Even though the population of Thurston County increased 5% since the 2015 baseline, per-capita emissions remained relatively constant.

Liên Lạc với Chúng Tôi

Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin đến quý vị. Nếu quý vị muốn biết thông tin về dự án hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng sử dụng một trong những nguồn thông tin sau:

​​

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com